Witam      Preferowane dziedziny prawa
 

Adwokat Artur Piwowarczyk
Kancelaria Adwokacka

ul. Strzelecka 45/1 Pozna
ń

ul.K.Odnowiciela 13 Pobiedziska

tel. 695 613 562

Odszkodowania i windykacja

Kancelaria prowadzi praktykę w zakresie dochodzenia odszkodowań oraz windykowania należności od osób fizycznych i prawnych, w tym – od ubezpieczycieli.


Dochodzimy odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych, szkód medycznych, naruszenia dóbr osobistych, bezpodstawnego aresztowania.


Reprezentujemy naszych Klientów od momentu zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, poprzez zgłoszenie roszczeń, postępowanie sądowe aż do przeprowadzenia egzekucji.

 

Prawo cywilne i spadkowe

Oferujemy pomoc prawną w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, nabycia własności nieruchomości, postępowań o zasiedzenie, eksmisji, roszczeń wynikających z niewykonania kontraktów, zagadnień związanych z dziedziczeniem, testamentami, działem spadku, zachowkiem i odpowiedzialnością za długi spadkowe.


 

Prawo pracy

Kancelaria reprezentuje pracowników oraz pracodawców, prowadzi postępowania sądowe, doradza w sprawach rozwiązania stosunku pracy, pomaga w uzyskaniu roszczeń pracowniczych, przygotowuje i opiniuje wymaganą przepisami dokumentację.


 
Lokale 

 

Kancelaria prowadzi doradztwo w sprawach lokali mieszkalnych, umów najmu, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego, umowy sprzedaży, postępowań eksmisyjnych, dochodzenia należności czynszowych, roszczeń związanych ze stanem technicznym lokalu, immisjami.